نخودچی حیوانی

نخودچی حیوانی از بهترین نوع شیرینی بهار و جز شیرینی های سنتی قنادی است استفاده از بهترین نوع ارد نخودچی زعفران عالی و روغن حیوانی درجه یک باعث شده نخودچی حیوانی بهترین نوع باشد .

محصولات مشابه

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش