جعبه مخلوط کره ای

از چهار شیرینی از جمله اردی با روغن حیوانی برنجی با روغن حیوانی شکری کره ای کشمشی کره ای تشکیل شده است و جز بهترین نوع شیرینی و جعبه سنتی ماست

محصولات مشابه

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش