شیرینی پادرازی

شیرین پادرازی از ابداعات قنادی بهار است پادرازی که زادگاهش را قنادی بهار میداند توسط حاج اکبر بهار ابداع گردید و به جاهای دیگر ایران

محصولات مشابه

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش

شیرینی صادراتی

2000تومان

سفارش